Neem vandaag nog contact:           0473977264           talectum@hotmail.com

Autisme-coaching

met expertise verstandelijke beperking

 • Begeleiding van jongeren en volwassenen met autisme (en verstandelijke beperking)

 • Begeleiden van gezinnen en ouders met kinderen met autisme

Ergotherapie en ontwikkelingsstimulatie

Voor wie?

 • kinderen tussen 2 en 12 jaar

 • met zorgen in de algemene ontwikkeling (verstandelijk, sociaal, spel, fijnmotorisch, schrijfmotorisch,...) 

 • met en zonder een eventuele diagnose zoals ASS, ADHD, dyscalculie, dyslexie, verstandelijke beperking,... 

Het doel?

 • Met meer (zelf)vertrouwen,

 • meer zelfstandigheid,

 • en méér plezier

 • volop kunnen spelen (en spelend leren)

 • en op eigen tempo verder ontwikkelen

 • om zo als klein individu met eigen talenten

 • de wereld en zichzelf te ontdekken 

Mogelijke thema's:

 • leren samenwerken van beide handjes
 • voorkeurshand stimuleren
 • steunhand VS bewegende hand
 • vaardigheden zoals rijgen, steeknagels, hamertje tic,.... worden geoefend
 • schoolse vaardigheden zoals kleuren, knippen, plakken, stempelen,...
 • schrijfmotorische vaardigheden zoals pengreep, pijn, onleesbaar handschrift 

 

 

 • leren puzzelen
 • leren sorteren op kleur, vorm, grootte
 • leren werken van links naar rechts
 • reeksen leren leggen
 • leren bouwen volgens voorbeeld (2D en 3D)
 • leren analyseren, elimineren, differentiëren, ordenen, ...
 • leren plannen en organiseren

   

 • stimuleren van een goede kijkrichting en kijkhouding
 • stimuleren van gerichte en volgehouden aandacht
 • leren starten en stoppen met een taakje
 • leren zitten en werken aan tafel
 • leren impulsen controleren 
 • leren omgaan met winnen/verliezen
 • leren omgaan met angst, verdriet, frustratie

 

 

Fijne motoriek

Cognitie

Werkhouding

Visie

Ergotherapie en ontwikkelingsstimulatie steunt op vier belangrijke pijlers, waarbij het spelende en ontwikkelende kind centraal staat:

Elk kind heeft het recht om

(1) op eigen tempo verder te groeien op elk vlak in zijn leven

(2) op een speelse manier vaardigheden te behouden of te leren

(3) een begeleiding op maat te krijgen

(4) zo ondersteund en begeleid te worden dat activiteiten zo zelfstandig mogelijk kunnen worden uitgevoerd

 

Binnen Talectum wordt zeer veel belang gehecht aan deze vier pijlers. Kinderen leren vooral al doende, en dus spelenderwijze. Het ‘spelen’ is dus de belangrijkste handeling van kinderen (cfr: voor ergotherapeuten staat het handelen centraal.) . Door de activiteiten binnen de ergotherapie zo leuk en aantrekkelijk mogelijk te maken voor kinderen wordt de kans op leren sterk vergroot. Ik kijk vooral naar die materialen en activiteiten die belangrijk zijn in het dagelijks leven van het kind zelf, om zo de transfer naar de thuissituatie of de schoolse context zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Verder werk ik steeds binnen ‘de zone van naaste ontwikkeling’, waarbij een kind met steeds minder en minder ondersteuning  de activiteiten zelfstandig leert uitvoeren. Op die manier doet het kind succeservaring op en krijgt het zelfvertrouwen een enorme boost.

 

Door de jarenlange ervaring heeft Talectum de expertise om kinderen met autisme spelenderwijze stapje voor stapje te helpen ontwikkelen mét de nodige aandacht voor de transfer naar school/thuis zodat ook zij zo zelfstandig als mogelijk in het leven kunnen staan. 
Dit kan gaan over cognitieve of fijnmotorische vaardigheden, schoolse vaardigheden of het aanleren van zelfredzaamheidsvaardigheden (kleren aan/uit, zichzelf leren wassen, zelfstandig leren eten,...) 

Expertise : ergotherapie &  ASS

Oefenen op:

* werken met voorkeurshand

* kleuren matchen

* steunhand gebruiken

* werken van links naar rechts 

* driepuntsrgeep 

Oefenen op:

* werken met voorkeurshand

* 1 - 1 relatie 

* stabiliteit van de schouder

* stabiliteit van de elleboog

* vingerdifferentiatie

* kleuren matchen

* werkhouding

Oefenen op:

* werken met voorkeurshand

* kleuren matchen

* leren sorteren op kleur

* pincetgreep of driepuntsgreep

* goede werkhouding

* volgehouden aandacht

* verhogen van de taakspanning

 

Oefenen op:

* werken met voorkeurshand

* 1 - 1 relatie

* stabiliteit van de schouder

* stabiliteit van de elleboog

* driepuntsgreep 

* gerichte aandacht

* kijkhouding

Oefenen op:

* werken met voorkeurshand

* werken van links naar rechts

* voorbeeld leren nabouwen

* stimuleren van de kijkhouding

* stimuleren van gerichte aandacht

* goede werkhouding

* taakspanning verhogen

 

Oefenen op:

* leren elimineren (rechts)

* leren matchen van twee prenten (links)

* taakspanning verhogen

* kijkhouding stimuleren

* stimuleren van gerichte aandacht 

 • leren kiezen
 • leren ja/nee duidelijk maken
 • leren contact maken met jou als ouder
 • iets op vraag leren doen
 • een dagschema leren gebruiken
 • foto's, pictogrammen of een andere verwijzer leren begrijpen en gebruiken
 • Taalstimulatie

 

 

 • zelfredzaamheid: leren aankleden, wassen, tanden poetsen, eten,..
 • huishouden: tafel dekken, boodschappen doen, opruimen
 • maatschappelijk: openbaar vervoer nemen, leren fietsen, uitstapjes doen,

Communicatie

Functionele vaardigheden

Vrije tijd

 • leren spelen
 • spel starten en beëindigen
 • nieuwe materialen ontdekken
 • sensorisch spel aanbieden
 • iets leren namaken
 • ....