Gepassioneerde auticoach en ergotherapeut

- In de praktijk en aan huis-

Talectum : handelen vanuit talenten

 

De praktijknaam “Talectum” komt vanuit het Latijn. Het is een combinatie van de woorden “talentum (talenten)” en “actum (handelen)”.
Kortom: “Handelen vanuit Talenten”.
Binnen Talectum staat het ‘doen’ centraal, waarbij de focus ligt op jouw sterktes. Binnen de begeleiding zullen we samen op zoek gaan naar (kleine) haalbare stappen om jouw doel te bereiken.

Talectum beschouwt iedere cliënt als een uniek persoon met zijn eigen talenten die functioneert in een eigen context. Ik bekijk de cliënt in zijn geheel: zowel de activiteiten die de cliënt uitvoert als zijn lichamelijke mogelijkheden, zijn emotionele welzijn, zijn manier van waarnemen en denken, zijn sociale relaties enz. bepalen het handelen van de cliënt.

Talectum garandeert een persoonlijke aanpak waarbij het welbevinden van de cliënt en zijn context centraal staat. Vanuit expertise en ervaring  bied ik een praktische en doelgerichte begeleiding.

 

Claudia Demuynck

Ouders aan het woord. 

De 3 V's: veiligheid, verbinding en vertrouwen

 

Talectum werkt vanuit de 3 V's. Deze vormen de basis voor élke begeleiding. 
Het is belangrijk dat elk kind, jongere of volwassene zich veilig voelt. Daarom focust Talectum op de sterktes en kijken we wat er allemaal wél goed gaat. Zo ontstaat verbinding én vertrouwen. Vanuit een positief, warm, liefdevol (therapeutisch) klimaat gaan we aan de slag om ervoor te zorgen dat elke cliënt met plezier en passie in het leven kan staan. 

 

Bij een kennismakingsgepsrek betekent dat:

  • als een ouder nood heeft om over zorgen te praten, dat de ouder(s) zonder kind komen. Op die manier worden kinderen beschermd en kan Talectum op een positieve, veilige manier kennis maken met kinderen in een aparte sessie.

  • als kinderen wel aanwezig zijn, dat we op een speelse manier kennis maken : door samen iets te doen wat het kind of de jongere erg leuk vindt. Ook de duur van de sessie wordt aangepast aan de mogelijkheden van het kind. 

  • dat we sowieso stilstaan bij de dingen die goed gaan en situaties die wel goed gaan. In die momenten schuilen heel wat krachten die kunnen ingezet worden op een moeilijk moment. 

 

 

 

 

Een gepassioneerde ergotherapeut en auticoach

 

Mijn naam is Claudia. In 2014 studeerde ik af als ergotherapeut aan de PXL te Hasselt en in 2016 behaalde ik mijn diploma als Auti-Coach aan de Artesis Plantijn Hogeschool te Antwerpen.De afgelopen jaren heb ik heel wat ervaring opgedaan in het werken met kinderen en jongeren met autisme en dit zowel in het onderwijs (als ergotherapeut en zorgleerkracht) als ook in gezinnen (als PAB-assistent en thuisbegeleidster).

In 2016 startte ik met mijn praktijk Talectum, waar ik jongeren, jongvolwassenen en gezinnen begeleid.
Doordat ik zelf pas in het plaatje 'hoogsensitief' , ben ik van nature zeer gepassioneerd en empathisch.  Deze eigenschappen helpen me om kwaliteitsvolle therapie aan te bieden. Ik ben steeds zeer betrokken bij de cliënten die ik begeleid en zet me voor de volle 100% in om de gewenste doelstellingen te bereiken.
En verder weet ik als 'zus van...'  hoe een gezinsleven vanbinnenuit functioneert. Ook deze ervaringen helpen mij in mijn begeleidingen. Het zorgt ervoor dat ik me steeds goed kan inleven in de noden en behoeften van het gezinsleven.

 

 

Mijn missie

Ervoor zorgen dat elke cliënt met (een vermoeden van)  autisme vanuit de eigen talenten zich ten volle kan ontplooien, om zo met  plezier te kunnen participeren aan het gewenste leven.

Aanbod Talectum

"Als mama van een tienerdochter14 jaar met autisme en een mentale beperking, ben ik heel blij dat Claudia mijn dochter kan begeleiden. Onze dochter heeft nood aan structuur en vooral voorspelbaarheid. Het is niet eenvoudig om bijvoorbeeld haar vrije tijd in te vullen omwille van beperkte interesses. Claudia slaagt erin om zowel gestructureerde als ongestructureerde vrije tijd op die manier aan te bieden zodat ze hiervan toch kan genieten. Ook op vlak van ADL werkt Claudia stappenplannen voor haar uit. Zoals bijvoorbeeld aan- en uitkleden, afdrogen van glas of bestek,..... Wanneer dit aangeleerd is en helemaal geautomatiseerd is, wordt de transfer pas naar de thuissituatie gemaakt. Bij probleemgedrag van mijn dochter kijkt Claudia steeds vanuit een autistische bril. Hiermee bedoel ik dat ze op vlak van autisme-kennis altijd verder en dieper nadenkt dan enkel het zichtbare gedrag waar te nemen. Onze dochter praat niet zoals een tiener van haar leeftijd, maar we merken aan haar dat ze haar goed voelt bij Claudia. Het klikt ook maar alleen wanneer je elkaar kunt begrijpen en aanvoelen."

"Claudia stond in voor de ondersteuning en begeleiding van onze twee zonen met ASS. Claudia bood een groot aantal vrije tijds activiteiten aan, zowel thuis als op verplaatsing en zowel binnen als buiten. Zij leverde ook een zeer gevarieerd aanbod aan onze zoon, steeds vanuit het oogpunt hem iets te kunnen bijleren.Vb : Zwemlessen op woensdag namiddag, gaan snoezelen in een speciaal voorziene locatie, buiten spelen op onze trampoline
Daarnaast leerde ze onze zoon op een speelse manier sociale en persoonlijke vaardigheden aan.
Vb : de juiste volgorde om je klaar te maken voor het slapen – kleren uit doen, pyjama aandoen, tanden potsen, gezicht wassen, handen wassen.
Claudia zorgde voor een terugkerende regelmaat in de nodige activiteiten, en was daar steeds standvastig in, ook wanneer het niet naar de goesting van onze zoon was.
Claudia bracht structuur, en heeft ons enkele goede manieren getoond om bepaalde zaken en afspraken duidelijk te maken, en vast te leggen, door gebruik te maken van tijdslijnen, pictogrammen, tabellen. Ook gaf ze ons een bredere visie in mogelijke activiteiten."

Ouders van 2 kinderen met ASS

 

Mama van tienerdochter van 14 jaar

 

 

 

Tarieven Testing 

  • Afname sensorisch profiel: 130€
  • Afname volledige Schaal Emotionele Ontwikkeling: €150
  • Afname per deel Schaal Emotionele Ontwikkeling: €11,50 (bestaat uit 13 delen)
  • Een test wordt steeds in samenspraak met de cliënt en context afgenomen. Voor meer informatie omtrent de inhoud en doelstellingen van de test kan je steeds contact met mij opnemen.

Praktische info

Huidige openingsuren 

dinsdag 9u - 19u

vrijdag 13u - 19u

zaterdag 9u - 15u

 

 

Tarieven Begeleiding vanaf 1/12/2021

In de praktijk per sessie : €45

Aan huis per sessie >10 km : €55


Ter info: wegens opbouw van expertise (zowel theoretisch als praktisch) en wegens toename van kosten (bvb: brandstofprijzen) zullen de tarieven in de toekomst verder worden verhoogd. Tussen 2023 en 2025 zal een sessie €55 in de praktijk en €65 aan huis kosten.